Aleoko ihany atao hoe adala/Asa izany/ Asakasakareo/Ny foko nanidina /Ampamoizamaso /Manan-taona ka tsy fioty manta /Mama/Milalao fitia/Navelanao/Ny fitiavako /Nankaiza ianao ry lasa /NY Soratro/Tafatoetra/Tia/ Tsy maty /Izy angamba any

NY FOKO NANIDINA

 

Ny foko nanidina ambony dia ambony,
Ary saika hisetra izay faran'ny avo,
Kanefa voadona, ka tsy afaka intsony
Naratra ny elany, ka indro izy lavo !

Naniry hihoatra anao, ry masoandro
Mazava ! Naniry tsy hijanona akory
Na toa dia mandroso ho hariva aza ny andro :
Ny alina tamy ary koa sorisory !

Koa aizina anio re no sisa mamonto,
Aizi-mitambatra sy mivangongo ....
Rotsiako mangina ny foko efa donto,
Ary safosafoiko ny masoko bongo !

A ! toa hionona izany alahelo ...
Sy hafeniko mba hijanona angaha ?
O tsia ! fa ny sentoko mamelovelo,
Ary izaho tsy mandre afa-tsy fofon-dra !

 

J.J. RABEARIVELO (Lova tak.28)