Aleoko ihany atao hoe adala/Ny foko nanidina /Ampamoizamaso /Mana-taona ka tsy fioty manta/Mama/Milalao fitia/Navelanao/Ny fitiavako/Nankaiza ianao ry lasa /NY Soratro/Tafatoetra/Tia/ Tsy maty /Asa izany/ Asakasakareo/Izy angamba any

TIA

Tiako ianao no sady hÓlako
Fa mangidy koa no mamiko !
"Fahavaloko", "Malalako"
Samy anaranao raha amiko.

Angolaiko hoe "fitiavako
Na bantiko hoe " Mpamitaka"
Mifangaro eo am-bavako
Ny hatezerana sy sitraka.

Tezitra aminao ny foko
Misamboaravoara erikitra !
Kelikely indray... Misoko
Ilay fitiavako mamikitra

RADO (1966)