Aleoko ihany atao hoe adala/Asa izany/Asakasakareo/Ny foko nanidina /Ampamoizmaso /Manan-taona ka tsy fioty manta /Mama/Milalao fitia/Navelanao/ Ny fitiavako / Nankaiza ianao ry lasa / NY Soratro/Tafatoetra/Tia/ Tsy maty / Izy angamba any

 

TSY MATY

 

Lainga raha hisy izay fanadinoina
 Handrakotra ny androm-pitiako voankaso!
Tsy zaza matory io ka safosafoina
 Dia mety ho rendrik'izay torimaso.

Fa na hianavaratra na hianatsimo 
Ny tsiaron'ny foko tsy lefin'izany
Totofana faona, kanefa tsy hadino
Akimpy ny maso, fa hita ao ihany.

Ny fahatsiarovana tsy azo tsaboina 
Fa mamy-mangidy ao anatin'ny fo
Tsy tiana hiherika, nefa antsoina 
O! afon'ampombo tsy hita fifoha!

Hitsonika ihany ny bika aman'endrika
 Rehefa tanehan'ny andro sy taona,
Ny fahatsiarovana anao tsy ho rendrika 
Ry ilay notiaviko indray lohataona!

                            
                                                                           RADO (28-01-64)