Aleoko ihany atao hoe adala/Asa izany/Asakasakareo/ Ny foko nanidina /Ampamoizamaso /Manan-taona ka tsy fioty manta /Mama/Milalao fitia/Navelanao/ ny fitiavako /Nankaiza ianao ry lasa /NY Soratro/Tafatoetra/Tia/ Tsy maty /Izy angamba any

IZY ANGAMBA ANY

Izy angamba any mitazana iny lanitra
Tsy mety fa miharitra,
Mibanjina tsy miato iny volan'iny
Na sendra hirifiry…
Na alina mangina na koa somambisamby…
Manonofy tsy ho lany !

Izy angamba any ! am-baravaran-kely,
Tsy sasatra mijery
Ny rahona misosa sy vorona mandalo,
Angamba koa mikalo
Ka revo mitanisa ireo androm-boninkazo
Ataony vazovazo.

Izy angamba any, mamoaka ny diary
Ary koa ireo sary
Mirakitra ny andro sy volana tantely,
Angamba manirery !
Kanefa tsy miteny fa miezaka mitsiky
Ireo molony manify.

Izy angamba any, mba manontany koa,
Mametsovetso am-po
Hoe moa izaho aty mandefa nofy ho azy !
Fa hoe tsy mbola maty
Ny afon'ny fitia niarahanay namindro
Tan'ala mikirindro.

Izy angamba any… iza no mahalala ?
Efa nandao ny ala ?
Ka any an-kafa indray no efa miantsampy
Ka ampoka sy ampy
Sy efa nanadino ilay zahatra nitriatra…
Niarahanay niampita !
Izy angamba any…

DadaRabe
Aix-en-Provence (10/12/02)